+48 604 108 092

Filmy poradnikowe

Film instruktażowy/prezentacyjny.

Przede wszystkim jest nośnikiem informacji na temat produktów, usług, funkcjonowania podmiotów gospodarczych czy organizacji. Prezentuje technologię, mechanizmy działania, metody obsługi, kanały dystrybucji itp.

Film instruktażowy to swoisty przewodnik, instrukcja użytkowania dla odbiorcy. Powinien być esencjonalny – toteż warto go poddać rygorowi sposobnej narracji, rytmu i długości (do 3 min.). Film instruktażowy można wyświetlać na stronach www (np. sklepów internetowych – co uatrakcyjni ofertę sprzedaży), a także na targach, spotkaniach biznesowych, sympozjach, prezentacjach branżowych, konferencjach.

W wypadku technologii bardziej zaawansowanych, materiał potrzebny do przyswojenia bywa obszerny i skomplikowany. Najbardziej uniwersalnym i chłonnym medium do wyjaśnienia mechanizmów działania danego artykułu jest właśnie film. Krok po kroku zobrazuje sposób jego działania, obsługę, funkcjonalność, zalety i przeznaczenie. Może zarówno odsłaniać kulisy produkcji towaru lub świadczenia usług biznesowych. Film prezentacyjny zmniejsza tym samym dystans między produktem, a nabywcą – który wynika nierzadko z mętnego i rozwlekłego komunikatu. Należy zaznaczyć, że w takim wypadku film instruktażowy posiada silny ładunek promocyjny. Może przyczynić się do pozyskania klientów, inwestorów, funduszy.

Oferujemy filmy instruktażowe oparte na wielu modelach narracyjnych, skonstruowane wedle przeróżnych konwencji. Warto wymienić m.in. opcję bezosobową z lektorem lub napisami objaśniającymi, prezentację przeprowadzony przez fachowców, bądź zainscenizowane sceny o charakterze fabularnym eksplikujące istotę zagadnienia. Proponujemy dodatkowo film instruktażowy wykonany wedle formuły teledysku. Wszystko w najwyższej rozdzielczości z podkładem muzycznym zapewnionym przez nasze studio.

Film szkoleniowy/edukacyjny

Realizacja spajająca informacje, niezbędne do przeprowadzenia szkolenia dla nowych pracowników lub do podniesienia kwalifikacji wśród pracowników.

Opowiada o metodach sprzedaży, produkcie, strukturach firmy lub organizacji, jej historii, genezy powstania. Film szkoleniowy adresowany jest do podmiotów biznesowych, organizacji pozarządowych, instytucji państwowych, a także struktur sportowych, kulturalnych czy rozrywkowych.

Film szkoleniowy prezentuje cele szkolenia i oczekiwania wobec kandydatów, zdradza najnowsze kierunki oraz technologie. Jest niezbędnym instrumentem w pracy wykwalifikowanych trenerów (zwłaszcza biznesowych) – podnosi tym samym standardy w toku szkolenia, co przekłada się na sukces wizerunkowy i marketingowy całej instytucji.

Film edukacyjny może być emitowany podczas grupowych szkoleń na TV, lub traktowany jako indywidualna i pośrednia pomoc dydaktyczna (np. rozpowszechniona wśród słuchaczy na nośnikach CD).

Dziś materiał edukacyjny nie musi być jałową rejestracją referatu, zlepkiem liczb i tabel, które nużą. Ważne aby wyważał proporcję między natężeniem informacji a charakterem przekazu. Aby wciągał, dynamizował przekaz i był równocześnie kompetentny i kompletny.

Przy konstrukcji filmu szkoleniowego kreatywność i innowacyjność liczy się nie mniej, niż w innych realizacjach. Toteż – oprócz standardowych realizacji, np. prezentacja prowadzona przez osobę, materiał opatrzony napisami – oferujemy warianty bazujące na linii fabularnej, wychodzące poza biurową scenografię. Tu stawiamy na grę konwencją, dystans, wizualną atrakcyjność, dynamizm. Wedle myśli: uczyć i bawić.