Dla instytucji czyli film w autobusie.

     INSTYTUCJE publiczne to termin pojemny. W ich skład wchodzą m.in. organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, a także szkoły czy muzea. Wszystkie te placówki działają w sferze spraw publicznych, a zatem filarem ich działalności powinien być kontakt z obywatelami.

      W tym zakresie film także proponuje szeroki wachlarz zastosowań. Jako materiał informacyjny dla miast czy gmin, uwypukla ich walory historyczne, krajoznawcze, ekonomiczne – wabiąc tym samym turystów oraz inwestorów. Obraz promocyjny to wizytówka regionu, sprawdzająca się na konferencjach i sympozjach poza jego granicami. Warto podkreślić, że to również istotna pomoc w staraniach o dotacje z UE.

    Co więcej – realizacje filmowe to znakomity instrument w kampaniach informacyjnych, kulturalnych, a także edukacyjnych. Tego typu komunikat bywa często obszerny i skomplikowany (dotyczący m.in. ochrony prawnej, służby zdrowia, zmiany przepisów). Sugestywność oraz skrótowość filmowego przekazu jest gwarantem dobrze przeprowadzonej kampanii informacyjnej. Wszechstronność warunków projekcyjnych ręczy za szeroki oddźwięk wśród obywateli (np. obrazy wyświetlane na ekranach w autobusach, czy na miejskich telebimach). Film to także kronika zdarzeń. Relacje z lokalnych eventów, wydarzeń politycznych będą świadectwem zaangażowania i energii lokalnych władz.

Produkcje innowacyjne

Obrazy fabularyzowane, czerpiące niejednokrotnie inspirację z konwencji filmowych. Mowa o parodiach gatunku, teledyskach, etiudach, trailerach czy teaserach.  To realizacje nieprzeciętne, wizjonerskie, nierzadko humorystyczne.

Pin It on Pinterest

Share This